Scheiden van gevaarlijke afvalstromen

Momenteel zijn er binnen Nederland grote hoeveelheden gevaarlijke afvalstromen waarvoor binnen Nederland geen verwerkingsmogelijkheid bestaat. Cleanstream wil daar verandering inbrengen.

Door het toepassen van een voorbewerkingsmachine kunnen elementen in de huidige afvalstromen gescheiden worden voor hergebruik. Overige afvalstromen worden geclassificeerd en onder de juiste Eural codes afgevoerd. Deze geclassificeerde afvalstromen worden geanalyseerd en hiervoor worden alternatieven bestudeerd. Een voorbeeld hiervan is een ‘interchangeable’ filter waardoor er geen eenmalige verbruiksmaterialen meer toegepast worden en dus een enorme reductie van afval oplevert.

Als u graag meer informatie wilt, dan horen wij graag van u.